Gallafest

26.04.2015

 

Tak for en virkelig vellykket og vidunderlig Gallafest fredag aften!

 

Personligt synes jeg, at det var en af de allerbedste Gallafester, vi har holdt.

 

Ikke fordi de skal rangeres, men stemningen var magisk, eleverne var utrolig "ordentlige" - det var tydeligt at mærke, at de satte pris på det store stykke arbejde og den energi mange havde lagt i denne aften. En flot ramme, ekstravagant og velsmagende mad og nogle meget fine indslag.

 

Endnu engang tak for en på alle måder dejlig aften.

 

Med venlig hilsen,

René Leiholm


 


 

 

Aflysning

20.02.2015

 

Informationsmøde vedr. forskoleklasse tirsdag den 24-2-2015 kl. 17.00 er aflyst. Vi melder en ny dato ud inden længe.

 

Med venlig hilsen,

Trine Roug


 


 

 

Luciaoptog

13.12.14

  

Kære Luciapiger, Luciadrenge, Anders og Karen

 

Tak for en helt fantastisk oplevelse i går. Det var virkelig smukt og bevægende.

 

Der sænkede sig en højtidelig stemning, og det var livsbekræftende at mærke jeres glæde ved at bære den flotte tradition videre. I fællesskab repræsenterede I lysets tilbagevenden på smukkeste vis - TAK.

 

De bedste hilsner,

René


 


 

 

Motionsdag

10.10.14

  

Den årlige motionsdag blev afholdt fredag 10. oktober 2014. Det var en super dag med smittende engagement, hvor humør og aktivitetsniveau var helt i top. Der skal lyde en stor tak til idrætsudvalget for et meget vellykket arrangement, og en tak til alle de dygtige løbere og cyklister. I ønskes alle en rigtig god efterårsferie. 

 

René Leiholm
 

 


 

 

Ny multibane

19.09.14

  

Der var professionelt snit over det, da Rungsted private Realskole torsdag eftermiddag officielt indviede en ny multibane til fodbold og andet boldspil bag skolen på Vallerød Banevej.

 

De tre FC Nordsjælland-spillere, Kasper Lorentzen, Mathias Hebo og Emiliano Mercondes, havde sammen med FCN's populære tigermaskot sagt ja til at komme og deltage i festlighederne. Og det fik hundreder af forventningsfulde elever samt en del lærere og forældre til at flokkes omkring banen, der er blevet opført for skolens egne midler og knap 300.000 kroner.

 

"Det er først og fremmest er en bane for vores egne elever i skoletiden. Men den er ikke lukket, og vi vil da ikke forhindre andre i at bruge den, når vi ikke bruger den," siger viceskoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj, der derfor håber, at hele området omkring skolen vil få glæde af den nye bane.

 

Ansatte mod elever

 

Herefter gik Mikkel Kofod Løvenhøj, der har en fortid som topspiller i Næstved, ud på banen for sammen med en række andre ansatte på skolen at spille en 2 x 5 minutters åbningskamp mod et hold elever fra skolen.

"Det er jo mange kilo siden, at jeg spillede topfodbold," grinede han, men kunne dog glæde sig over, at de ansatte spillede en god kamp og fik 1-1.

 

Dommere og autografer

 

Under kampen og til en efterfølgende straffesparkskonkurrence, hvor alle elever, der havde lyst og mod til det, kunne gå ind og skyde straffespark med Emiliano Mercondes som målmand, styrede de inviterede FCN-spillere slagets gang med fløjte, gode råd og medlevende interesse.


Herefter satte de sig ved et opstillet bord og gik i gang med at skrive autografer til de ventende og forventningsfulde børn og elever, der havde stillet sig op i lange køer foran bordet i god tid.

 

"Jeg havde ikke sådan en bane, da jeg var dreng. Så jeg måtte nøjes med at spille i skolegården. Men banen er da rigtig god, og den vil helt sikkert kunne motivere flere til at spille her. Og det er jo godt for at skabe mere interesse for spillet og udvikle fremtidige fodboldspillere," lød det fra Kasper Lorentzen, der havde travlt med at skrive autografer og uddele håndklap til højre og venstre.

 

Den nye bane ved Rungsted Private Realskole er indrettet med bander og indbyggede mål i begge ender og har et blødere kunstgræslignende underlag, så den egner sig til fodbold. 

 

Men senere skal der også sættes basketkurve op, så den kan bruges til andet og mere end fodbold, hvilket også er grunden til, at skolen kalder banen for en multibane.

 

Steen Bjerborg, Ugebladet
 

 


 

 

SMS-aften

28.08.14

  

SMS-aften på Rungsted private Realskole

  

Mandag den 29. september kl. 19-21 er der gl. elevaften på Rungsted private Realskole.
Alle tidligere elever er velkomne. Arrangementet finder sted i skolens kantine. 

 

Trine Roug
 

 


 

 

Brev til forældre

17.08.14

  

Kære forældre 

  

Vi har fået taget hul på skoleåret 2014/2015. Der er altid noget særligt over at starte et nyt skoleår - forventningens glæde er stor. Det har været utrolig dejligt at få alle børn, forældre og ansatte tilbage fra ferie. Stemningen har været rigtig god, og det har været rart at mærke, at mange har glædet sig til at komme i gang igen -  lysten og nysgerrigheden til at lære lyser ud af børnene.

 

Som vi tidligere har informeret om, er skolerytmen lidt anderledes om onsdagen i dette skoleår:  

 

1.-10. klasse møder først kl. 8.55 og skal være klar til morgensang kl. 9.00.

 

1.-4. Klasse har mulighed for at møde ind på ØnskeØen fra kl. 7.30 og vil blive sendt over i klasserne ca. kl. 8.50.  

 

5.-10 klasse er velkommen til at møde før, men de skal sidde stille og roligt i klasserne. Der vil være en gangvagt tilstede i hovedbygningen (1.+2. klasse) og i 36. Bygningen (3.-5. Klasse) fra kl. 8.30.

 

For forskoleklasserne er der ikke ændret på mødetidspunktet, de har mulighed for at møde ind til normal tid  fra kl. 7.30. og skal være senest i klasserne kl. 8.00. 

 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag åbner skolen kl. 7.30. Fra 1. klasse af afleveres børnene i deres respektive klasser. Alle elever og lærere skal være i klassen senest kl. 8.10, så vi er klar til at starte morgensang kl. 8.18.

 

I løbet af sommeren er der sket flere spændende ting på RpR. Forskoleklasserne har fået en ny inspirerende legeplads, og på lille boldbane har vi fået lavet et nyt samlingspunkt - en robust multibane med kunstgræs. Vi regner med at lave en officiel indvielse af multibanen i uge 35.

 

Herudover har skolen fået en ny hjemmeside, som blev tilgængelig fredag den 15. august. Vi er stadig i gang med ajourføring af alle emnerne på hjemmesiden, så vi håber, at I vil udvise forståelse, hvis der skulle vise sig at være lidt opstartsudfordringer. Adressen på den nye hjemmeside er www.rpr-skole.dk.

 

Torsdag i sidste uge havde vi skoleårets første forældremøder og den næste måneds tid, vil der næsten dagligt bliver afholdt en masse forældremøder. Møderne starter kl. 17.00, og vi håber, at I som altid vil møde talstærkt op og være med til at sørge for, at møderne bliver givtige og konstruktive. 

 

Vi håber, at alle vil gøre sit til, at skoleåret 2014/2015 bliver et rigtig godt år – vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Med venlig hilsen
Skolens ledelse

 

 


 

 

Den nye skolereform

12.08.14

  

Kære forældre på Rungsted private Realskole 

  

Inden vi ser os om, tager vi hul på juni måned og sommerferien står for døren, og et nyt og spændende skoleår venter.

 

Når folkeskolereformen træder i kraft umiddelbart efter sommerferien, indebærer det store ændringer for alle elever i folkeskolen - men hvad kommer folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne til at betyde for eleverne, strukturen og hele organiseringen på Rungsted private Realskole?

 

Vi har tidligere informeret om, at vi som privatskole har ministeriets ord for, at vi kan indtænke de dele af folkeskolereformen, som vi synes giver mening i forhold til den måde, vi gerne vil drive skole på. Det er vi glade for, og vi skal som privatskole hele tiden udvikle os og ikke bare adoptere præcis det samme, som man gør i folkeskolen.

 

Vi har længe gerne ville melde ud, hvilke ændringer folkeskolereformen helt konkret kommer til at føre med sig på Rungsted private Realskole. Vi er dog meget opmærksomme på, at det her er et af de tidspunkter, hvor det giver mening at skynde sig langsomt. Den kulturændring grundskolen står over for skal skabes i samarbejde mellem alle skolens partner. Det er i særlig grad vigtigt, at alle ansatte på RpR er en del af denne forandringsproces.

 

Fremtiden har altid været svær at forudse, men det må ikke blive en undskyldning for manglende planlægning. Vi må ikke lade os friste til at følge anbefalinger, der kun er dikteret ud fra øjeblikkelige behov, det vil efter vores overbevisning kunne betyde, at vi på få år kommer helt ud af trit med virkeligheden. Det må ikke blive arbejdsmarkedets og samfundets kortsigtede behov, der dikterer indholdet og sammensætningen af vores fagudbud. Vi mener, at hvis Rungsted private Realskole skal danne og uddanne jeres børn på en langtidsholdbar måde, er det vigtigt, at vi ikke uden omtanke bruger jeres børn som prøvekaniner på ikke gennemarbejdede undervisnings-eksperimenter. Vi skal holde fast i kernen, af det vi har givet eleverne de sidste 10 år nemlig: Klassiske dyder, et højt akademisk niveau og den enkelte elevs mulighed for at udvikle sine kreative sider.

 

En moderne grundskole er hele tiden i “bevægelse og udvikling“, og størstedelen af de ændringer, vi laver til næste skoleår havde også fundet sted uden den nye folkeskolereform.

 

Fra det nye skoleår er der mange fag, hvor der ikke længere er et lovkrav om at levere et bestemt timetal. Vi vil også fremadrettet prioritere dansk, matematik og sprogfagene med mange timer men vil også være meget opmærksomme på, at de små fag ikke bliver klemt.

 

Det er vigtigt, at vi I vores timemodel/fagudbud både har plads til de traditionelle akademiske fag og de praktisk musiske fag. Vi skal sørge for, at der inden for begge fagområder bliver arbejdet med kreative og innovative elementer. Vi tror på, at vi får de dygtigste elever når det akademiske og kreative går op i en højere enhed. Derved sikrer vi også fremadrettet, at minimum 95-procent af vores elever gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Eleverne på Rungsted private Realskole får ikke en væsentlig længere skoledag fra august. RpR bliver ikke en heldagsskole, da vi overordnet tror på, at det er vigtigt at holde elevernes skoletid og fritid adskilt. Vi har en meget velfungerende SFO med nogle helt fantastiske tilbud, og elever fra minifsk. – 4. klasse skal også i fremtiden have mulighed for at tilbringe en del timer i ØnskeØen. De unge mennesker skal ligeledes kunne dyrke deres venner, interesser og foreningslivet.

 

 

Fra august 2014 vil følgende justeringer finde sted på Rungsted private Realskole:

 

Forskoleklasse:

Eleverne får 2 timer mere om ugen. Den ene time er tænkt til musik og den anden time til at styrke fagligheden.

 

1.-3. Klasse:

På det helt lavpraktiske plan vil man som indskolingselev på RpR til næste skoleår få lidt flere timer. Eleverne skal have KK, som står for ”Krop og Kreativitet”, hvor de skal prøve kræfter med fag som ”filosofi”, ”it-design” og ”motorisk leg og læring”. Holdene vil blive dannet på tværs af klasserne, og de har hvert fag i cirka 3 måneder. Eleverne har desuden som et nyt initiativ, mulighed for at vælge kor 1 time om ugen. Der eksperimenteres med engelsk i 1. klasse i folkeskolen, hos os er det helt bevidst først fra 2. Klasse med væsentlig flere timer.

 

4.-7. Klasse:

I folkeskolen skal eleverne i slutningen af 4. klasse vælge, om de vil have en times tysk eller fransk i 5. Klasse. På Rungsted private Realskole har eleverne to timers tysk og to timers fransk på 6. Klassetrin, og vælger derefter om det er fransk eller tysk, de vil fortsætte med i 7. Klasse. På sigt kunne vi godt tænkte os at tilbyde eleverne både tysk og fransk, hvor det ene fag vil blive et valgfag. På 6. Klassetrin har eleverne 2 timers hjemkundskab 1/3 af skoleåret. Eleverne har i 7. klasse tysk/fransk i 3 timer og engelsk i 4 timer om ugen.

 

8.+9.+10. Klasse:

Sprogfagene er prioriteret med 4 timer om ugen. På det naturvidenskabelige fagområde i fysik/kemi vil vi gå fra 2 til 3 timer. Eleverne vil i 9. Klasse have muligheden for at vælge latin. På 10. Klassetrin skal eleverne have et nyt obligatorisk fag nemlig 3 timers Innovation og kan vælge Cambridge engelsk i 2 timer om ugen.

 

Herudover har størstedelen af lærerne på Rungsted private Realskole fået en pulje timer til elevrettede undervisningsaktiviteter, der er tænkt til at forbedre den enkelte elevs faglige niveau og til at styrke de faglige mål for undervisningen. Lærerne skal udnytte tiden til bedst mulig gavn for eleverne.

 

Det er lektioner som den enkelte lærere kan vælge at bruge på f.eks.:
  • Talentudvikling i de enkelte fag. Talentpleje i form af udarbejdelse af ekstra undervisningsmateriale, opgaver og projekter. Vi ved helt konkret, at der til næste skoleår bliver tilbudt ekstra timer til elever med særlig engelskkundskaber.
  • Deling af klasser i delehold.
  • Lektiecaféer for elever og klasser.
  • Læseforløb i indskolingen.
  • Ekstra skriftlighedsmoduler.
  • To-lærerlektioner/aktiviteter.
  • Brush-up-kurser i eksamensperioden.

Grundskolens primære opgave må være at skabe de bedst mulige rammer for elevernes læring. Det giver sig selv, at eleverne skal lære at mestre de basale faglige færdigheder, men herudover ligger det os meget på sinde, at børnene på Rungsted private Realskole skal forlade grundskolen med en afgørende gave i hånden; Det som bringer os videre, når vejen ikke er nem: Selvtillid, livsduelig-hed, ihærdighed, gnist, kampånd, evnen til at få ting til at give værdi for andre og respekt og tro på fællesskabet. Som fri grundskole er vi forpligtet til at levere et undervisningstilbud, der som minimum står mål med folkeskolen, og det gør tilbuddet på Rungsted private Realskole. Vi skal have fokus på det, der foregår I “læringsrummet” og sikre, at lærerne har god tid til at forberede sig – undervisning af høj kvalitet kræver forberedelse.

 

Vi skal være opmærksomme på, det gælder både jer som forældre og os som skole, at alt forskning viser, at høje forventninger til eleverne får dem til at stræbe højere. Den vigtigste enkeltfaktor for at lære noget er elevernes egen forventning til deres succes. Vi garanterer, at vi som skole også fra august 2014 er meget bevidste om, at den enkelte elevs læring i sidste ende afhænger af den enkelte lærers entusiasme og vilje.

 

Vi glæder os til nyt spændende skoleår 2014/2015 - til et godt, konstruktivt og idérigt samarbejde, hvor det enkelte barn er i centrum.

 

Med venlig hilsen
Skolens ledelse 
  

 

Informationsmøder

11.08.14

 

Har I et barn som skal starte i forskoleklasse til august 2015, er det muligt, at jeres barn kan begynde hos os i vores miniforskole med start januar 2015. Kom og hør mere ved vores informationsmøde angående miniforskole/forskole.

 

Informationsmødet finder sted torsdag den 18-9-2014 kl. 17.00 i kantinen.

 

Ønsker du et år i 10. klasse, så kom til vores informaitonsmøde som finder sted torsdag den 4-12-2014 kl. 17.00 i kantinen.
 

 

RpR Golfturnering 2014

03.08.14


Kære forældre, 

 

For tredje år i træk og på baggrund af den store succes ved de sidste års mesterskaber, har vi besluttet igen i år at arrangere en golfturnering for alle forældre med børn på RPR, fredag d. 15/8 kl. 09.00 (Gunstart) på Kokkedal Golfklub (KGK). 

 

Prisen for at deltage i turneringen er 600,- pr. deltager (200,- for medlemmer af KGK), hvilket inkluderer 18-hullers golfturnering (Stableford) med efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse. 

 

Såfremt du skulle ønske at deltage, og har et maks. hcp. på 36, bedes du tilmelde dig og betale senest d. 8/8 via dette link (klik her).

 

Vi tager imod tilmeldinger efter først-til-mølle princippet, da der er plads til maks. 72 deltagere, så tilmeld dig hurtigst muligt ! Når vi nærmer os datoen, skal vi nok vende tilbage med startliste. 

 

Program for d. 15/8:

 

Kl. 08.30 Velkomst, match information og afgang til starthullerne. 

Kl. 09.00 Gunstart 

Kl. 14.00 (senest) Frokost og præmieoverrækkelse 

 

Der vil være præmier til: 

 

· 3 bedste individuelle scores (Stableford) 

· Bedste hold score (Stableford) 

· Længste drive 

· Tættest på pinden 

 

Såfremt der skulle være nogen der ønsker at sponsere præmier til denne turnering, er I velkommen til at kontakte os på lars@front-events.com

 

Vi håber på et stort fremmøde til stor glæde for både forældre, børn og ikke mindst Rungsted Private Realskole. 

 

Hilsen 
Kristian Krapper og Lars Svensson 
   

 

Skolens nye website

01.08.14


Du er nu på RpRs nye website, der fremadrettet skal give et godt indblik i skolens værdier, tilbud og muligheder

 


 

Mødetider 1. skoledag

01.08.14

  

Kære forældre og elever 

  

Sommerferien lakker mod enden, og vi håber, at I alle har nydt den i fulde drag. Vi håber I har sat den travle hverdag på standby, holdt pause og har haft følelsen af, at tiden er gået i stå. At i har nydt nuet, nydt hver eneste dag, så lysten og nysgerrigheden i forhold til at lære nyt igen er på sit højeste på mandag.

 

Klasserne møder på følgende tidspunkter mandag den 11. august:

 

2.-9. klasse møder kl. 9.00 i deres nye klasselokaler. Det er klasselærerdag og dagen varer 1-2 timer. Kl. 9.15 afholder vi skoleårets første morgensang.

 

1. klasserne møder deres nye klasselærere ude foran hovedbygningen kl. 10.00. Dagen varer ca. 1 time.

  

Forskoleklasserne  møder ude foran "borgen" kl. 11.30, hvor personalet glæder sig til at tage godt imod dem. Dagen varer ca. 1 time.

 

Nyd de sidste dage - vi vil glæde os til at se jer alle igen med en masse fregner fra det vidunderlige danske sommervejr, og ser frem til at høre om de mange spændende sommerferieoplevelser.

 

De bedste hilsner
Skolens ledelse