Karakterer 2019

 

 

9. klasse karaktergennemsnit 2018/2019

 
 
Fag:                                        
 
FP9:       
 

Dansk Læsning

7,9 (72)

Dansk Retskrivning

9,7 (72)

Dansk Skriftlig fremstilling

8,2 (73)

Dansk Mundtlig

8.9 (73)

Matematik Mundtlig

7,4 (23)

Matematik uden hjælpemidler      

9,2 (73)

Matematik med hjælpemidler

9,0 (73)

Engelsk Skriftlig

9,0 (25)

Engelsk Mundtlig

9,9 (73)

Tysk Skriftlig

- (0)

Tysk Mundtlig

- (0)

Fysik/Kemi Samlet

- (0) 

Fysik/Kemi Skriftlig

6,8 (25)

Fransk Skriftlig

- (0)

Fransk Mundtlig

- (0)

Biologi Samlet

- (0)

Geografi Samlet

- (0)

Geografi Skriftlig

8,0 (25)

Historie Samlet

- (0)

Historie mundtlig

10,4 (25)

Samfundsfag Samlet

- (0)

Samfundsfag Mundtlig

8,1 (23)

Kristendom Samlet

- (0)

Idræt Samlet

- (0)

Fysik/Kemi/Biologi/Geografi

Praktisk/mundtlig

 

9,0 (73)