Timefordelingsplan 2019/2020

 

 

  Fsk.      1.kl.      2.kl.      3.kl.      4.kl.      5.kl.      6.kl.      7.kl.      8.kl.      9.kl.     

Antal klasser/årgang 

Forskole 

25 

2

 

 

 

3

 

 3

 

 3

 

 3

 

3

 

3

 

Klassens tid   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk (as.)   11 (6)  9 8 8 6*  6
Engelsk      3
Tysk              4
Fransk              4
Matematik    5 (3) 5 5 5 5* 
Fysik/Kemi                2 2 2
Kristendom       
Kulturfag                 
Historie       
Biologi               
Science         
Geografi               
Samfundsfag                 
Svømning                   
Idræt   
Billedkunst               
Sløjd              2*       
Musik    2****         
Håndarbejde          2          
Iagttagelse                   
KK-fag                   
Praktisk/mus.                   
Camb. Eng. (valgfag)                   (2)   
Musical             2*****      
Kor   (1)** (1)** (1)** (1)**          
Lektiecafé (valgfag)   (2) (2) (2) (2) (2)        
Mindfulness/
sansemotorik 
 


1***

               

 

Samlet tid

 

 

25

 

 

25

(28)

 

26

(29) 

 

27

(29) 

 

28

(32) 

 

29

(32) 

 

31

(32) 

 

32

 

 

33

 

 

34

(36) 

 

  

*Deletimer i hhv. sløjd/matematik og dansk

**Sammenlægges som i forrige skoleår

***Deletime sansemotorik / mindfulness

****Lucia obligatorisk i musik

*****Musical/billedkunst KUN frem til jul – så lektionerne skal lægges i yderpositioner