Timefordelingsplan 2020/2021

 

 

  Fsk.         1.kl.         2.kl.         3.kl.         4.kl.         5.kl.         6.kl.         7.kl.         8.kl.         9.kl.        

Antal klasser/årgang 

Forskole 

25 

2

1

3

3

3

3

3

3

Klassens tid   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dansk (as.)   10 (5)  9 8 8 61  6
Engelsk      3
Tysk              2/36  3 (4)8
Fransk              2/36  3 (4)8
Matematik (as.)   5 (3) 5 5 5 51 
Fysik/Kemi                2 2 2
Kristendom       
Kulturfag                 
Historie       
Biologi               
Science         
Geografi               
Samfundsfag                 
Svømning                   
Idræt   
Billedkunst      27      25  2  
Sløjd              21       
Musik    3*    25     
Håndarbejde          27          
Iagttagelse                   
KK-fag                   
Camb. Eng. (valgfag)                     24
Musical             2**      
Mindfulness/
sansemotorik 
 


13

               

 

Samlet tid

 

 

25

 

 

25

 

 

27

 

 

28

 

 

30

 

 

30

(1.halvår)

 

30

(1.halvår)

 

32

 

 

35

 

 

34

(36) 

 

  

* Lucia obligatorisk i Musik + en time frem til jul

** Musical 2 uger i sent forår

1) Deletimer i hhv. Sløjd/Matematik og Dansk

2) Sammenlægges som i indeværende skoleår

3) Deletime Sansemotorik/Mindfulness

4) Muligt tilvalg med afsluttende eksamen i 9. klasse

5) Valgfag Musik/Billedkunst

6) 1. halvår begge sprog/2. halvår 3 lektioner i det valgte sprog

7) Deletimer Håndarbejde/Billedkunst

8) Tysk/Fransk er 4 timer, der placeres 3 lektioner i 1. lektion, her inddrages morgensangen