UU-vejledning på Rungsted private Realskole

 

UU-Sjælsø - Ungdommens Uddannelsesvejledning - vejleder om uddannelse og erhverv i samarbejde med skolens ledelse og lærere.

 

UU-vejleder Lone Olesen træffespå skolen alle hverdage efter aftale, og har kontor i kompetencecentret.

Desuden på alle hverdage på mobil 7268 4466 eller via mail: lone@uu-sjaelsoe.dk

 
 
 

Vejlederen har:

 

 • En bred og dyb viden om uddannelsessystemet, kvalifikationskrav og muligheder
 • Overblik over adgangskrav, dispensationer og muligheder for støtte
 • Kompetence til at helheds- og målgruppevurdere
 • Teoretisk baserede spørge- og lytteteknikker, som bidrager til elevernes indsigt, refleksion, afklaring og handling i forhold til uddannelse 
 • Evnen til at skifte mellem ekspert- og facilitatorrolle

 

 

Vejledning i 7.-9. klasse:

 

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 • Kollektiv vejledning for alle
 • Individuel vejledning, gruppevejledning

 

 

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 • Erhvervspraktik i 8. klasse
 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg 
 • Information til forældre på forældreaftener og på Aula
 • Information om vejledningsportaler som fxevejledning.dkwww.ug.dk etc.

UU-Sjælsø er et samarbejde mellem Allerød og Hørsholm kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25 år (KUI), samt grundskoleelever i Rudersdal. Læs mere på uu-sjælsø.dk

 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Hørsholm og Rudersdal

Johan Mantzius Vej 7C, 3460 Birkerød – T +45 4611 4450 – adm@uu-sjaelsoe.dk