Opskrivning

 

 

Regler for betaling af skolepenge og SFO

 

Betaling af skolepenge m.m. kan kun ske via betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 100. Sidste rettidige indbetalingsdato er inden den 1. hverdag i måneden. Overskrides denne frist påløber der et administrationsgebyr
på kr. 100 pr. påbegyndt måned.

 

 
 

Skolepenge

 

Satserne for skolepenge for skoleåret 2017/2018 er:

1. barn kr. 1.975 pr. md. = kr. 21.725 pr. år

2. barn kr. 1.855 pr. md. = kr. 20.405 pr. år

3. barn kr. 1.655 pr. md. = kr. 18.205 pr. år

4. barn ingen skolepenge.

 

Betalingsterminer:

Betaling i 11 månedlige rater. Betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2017 til juni 2018.

 

Skolepengene dækker alle normale udgifter til elevens skolegang, f.eks. materialer til undervisning, bøger, papir m.m. Eleverne betaler dog selv for anskaffelse af og udgifter til:

1. Retskrivningsordbog.

2. Gyldendals røde ordbøger – eller en anden ordbog efter lærerens anvisning – til brug i fremmedsprogsundervisningen.

3. Ringbind.

4. Lommeregner, vinkelmåler, tegnetrekant og passer.

5. Udgifter forbundet med lejrskole og udflugter:

    1.-3. klasse: 2-3 dages ture ca. kr. 2.000          

    4.-7. klasse: 4-5 dages ture ca. kr. 2.200

    9.-10. klasse: Udlandsture ca. kr. 4.800.

6. Fritidsundervisning.

7. Eleverne skal fra 4.-10. klasse selv anskaffe en computer, som kan medbringes i skoletiden.

8. Fra 1. januar 2018 er det obligatorisk, at eleverne i 1.-3. klasse anskaffer sig en tablet, som kan medbringes i skoletiden.

 

 
 

Miniforskolen

 

Satsen for Miniforskolen for skoleåret 2017/18 er:

Betaling er kr. 3.200 i 11 månedlige rater afhængigt af starttidspunktet.

 

 

 

SFO ØnskeØen

 

Satserne for SFO ØnskeØen for skoleåret 2017/2018 er:

Fsk.-3. klasse kr. 1.600 pr. md.

Fra 4. klasse kr. 900 pr. md.

 

Åbningstider på skoledage: kl. 12.35 til kl. 17.00

Åbningstider på skoleferiedage: kl. 07.30 til kl. 17.00

Sidste skoledag inden sommerferien: kl. 12.00 lukker SFO'en

 

SFO holder åbent følgende skoleferieuger:

Uge 42 (efterårsferie)

Uge 51 (mandag, tirsdag og onsdag – ugen op til jul)

Uge 7   (vinterferie)

Uge 27 (første uge af sommerferien)

Uge 28 (anden uge af sommerferien)

Uge 32 (sidste hele uge af sommerferien)

Uge 33

 

For alle skoleferieuger gælder, at SFO er åbent såfremt, der er tilmeldte børn, minimum 12 børn pr. uge. 

Tilmelding sker via opslag på intranettet.

 

Der kan vælges mellem følgende betalingsterminer:

1. Betaling i 11 månedlige rater, som betales forud omkring den 1. i måneden fra august 2017 til juni 2018.

2. Enkelttimer/timebetaling betales efter faktisk fremmøde og opgøres og betales normalt kvartalsvis bagud med kr. 100 pr. time. Gælder også børn fra 4. klasse.

 

Vær opmærksom på, at timebetaling til SFO er fleksibel, men dyrere end den almindelige SFO-sats. 

 

Ændring/udmeldelse af SFO skal ske til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i måneden.

 

SFO ture til svømmehallen på skoledage kræver særlig betaling på kr. 20 pr. gang. Betaling sker ved tilmelding i SFO. Øvrige SFO ture ”ud af huset” er typisk henlagt til skoleferieperioder, og der opkræves ikke særlig betaling til disse.