Sponsorhæfte

  

Velkommen til Rungsted private Realskole 

   

– En skole, som bygger på traditioner, og som er i stadig udvikling.

– En skole, der summer af liv og aktivitet, og hvor eleverne er glade og trygge.

Rungsted private Realskole blev grundlagt i 1920.Skolen har i dag ca. 580 elever fra miniforskole til og med 10. klasse.Rungsted private Realskole er en boglig skole med fagligheden i centrum.

I 2010 blev der lavet en undervisningsmiljøundersøgelse som viste, at eleverne føler, de har en god og tryg hverdag, hvor der udover faglig indsigt, bliver fokuseret på trivsel og hvor der lyt- tes til hver enkelt elev.

 

 

På RpR holder vi af hverdagene og gør alt for:

 

• At hverdagen er præget af engagement 
• At skolelivet i sig selv er meningsfuldt og værdifuldt 
• At eleverne arbejder aktivt for – til stadighed – at udvikle deres naturlige nysgerrighed og glæde ved fortsat læring. 
• At eleverne får styrket deres kreative sans og deres selvstændighed. 
• At eleverne deltager i fællesskabet og viser glæde og stolthed ved skolen og dens værdier. 
• At dagligdagen er kendetegnet ved ansvarlighed og omsorg. 
• At alle agerer med omtanke, fordrer den gode dialog og det konstruktive samarbejde samt deltager aktivt i skolens liv. 

 

Undersøgelser har vist, at en god skole blandt andet er karakteriseret ved de traditioner, som knytter sig til skolen. Det er vi i skolens ledelse meget bevidste om.

Andre undersøgelser viser, at en skole kan have mere end almindeligt svært ved at opfylde sine målsætninger, hvis alle interessenter omkring skolen ikke samarbejder omkring stort og småt.

Alle skolens ansatte yder en imponerende indsats for, at vi kan nå vores fælles mål: At gøre Rungsted private Realskole til et endnu bedre sted at være for alle.

Vi har i de sidste år været vidne til, at der fra central side stilles nye krav til vores undervisning – ikke til vores skole specielt, men til alle skoler.

Det er en udfordring, som vil kræve meget af os og, som vil være en ekstra udfordring for den private skole.

 

At få økonomien til at hænge sammen på en skole anno 2015, er en stor, men også utrolig spændende opgave.

Ledelsen på Rungsted private Realskole ønsker at tilvejebringe midler til at gøre skolens tilbud til eleverne endnu bedre.

Vi søger med andre ord virksomheder og personer, som kan relatere sig til de værdier som er beskrevet ovenstående og til skolens værdigrundlag.

På de følgende sider er oplistet en række ønsker, som vi forestiller os kunne dækkes af sponsormidler.

Ud for hvert “ønske” kan man læse om antallet af sponsorer, virksomhedens udgift samt, hvor længe sponsoratet giver skilt på Sponsorvæggen, som er placeret et centralt sted, hvor den ses af de forældre, gæster og virksomheder, som har deres gang på skolen.

De formelle regler ses på bagsiden af dette hæfte. Skulle en virksomhed eller enkeltperson sidde indemed én eller flere rigtig gode ideer, som ikke er nævnt i dette katalog, er de selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte skolen, så vi kan drøfte mulighederne.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle forældre på RpR for en god dialog, sparring og ægte interesse for skolen.

 

 

Praktiske forhold

 

I forhold til regnskab, skat og moms i forbindelse med dit sponsorbidrag modtager du fra Rungsted private Realskole et brev der bekræfter bidragets størrelse og nærmere beskriver, hvad dit sponsorbidrag er blevet anvendt til.

Dit firmanavn og logo vil blive sat op på vores officielle sponsorvæg sammen med øvrige sponsorer.

Her vil det fremgå, hvad dit firma har ydet bidrag til samt størrelsen af bidraget.

Samme information vil komme til at fremgå af skolens website.

Kombinationen af vores brev, placering på sponsorvæg og skolens website medfører, at du kan fratrække udgiften i firmaets skatteregnskab.

Da skolen ikke er momsregistreret, kan skolen ikke specificere dit bidrag i et beløb uden moms. 

Sponsorbidraget påvirker derfor ikke dit momsregnskab.

Der kan være individuelle forhold som den enkelte sponsor bør tage i betragtning, hvorfor vi anbefaler, at du konsulterer din egen revisor eller rådgiver.

Private kan ikke fradrage deres støtte til skolen, da skolen ikke er godkendt efter skattelovgivningens regler herom.

 

Spørgsmål kan rettes til skoleleder Lotte Ostenfeld på lo@rpr-skole.dk

 

 

Med venlig hilsen 

Skolens ledelse

 

 

Download sponsorhæfte her:

 

sponsorhaefte_2015.pdf