Mobilfri skole

 

Rungsted private Realskole er mobilfri skole 

Når eleverne møder ind om morgenen, afleverer de deres telefoner i klassens "mobilskab”. Efter sidste lektion bliver "mobilskabet" låst op, og eleverne får udleveret deres mobiltelefoner.  Det er ikke muligt at få mobilen udleveret i spisepausen.

 

Den digitale teknologi er kommet for at blive, og vi ønsker ikke at "vende udviklingen". Den enkelte lærer kan naturligvis stadig tænke telefonerne ind i undervisningen i det omfang, de finder det relevant og givtigt.

 

Med det nye tiltag ønsker vi at give eleverne nogle andre sociale vaner for hermed at skabe en ny "frikvarters-kultur" samt give større opmærksomhed og koncentration i timerne. Det nye initiativ er evalueret af eleverne og i lærerkollegiet i slutningen af skoleåret 16/17. Det er modtaget særdeles positivt. Ordningen gjort permanent fra skoleåret 17/18.